Antallet af seniorer i arbejde stiger fortsat

I år 2035 vil hver 10. person i arbejde være over 65 år.

Arbejdsstyrken vokser med 250.000 personer frem mod 2035. Heraf vil tre af fire være 65 år eller ældre.

En højere efterløns- og folkepensionsalder vil sammen med en dramatisk stigning i antallet af raske og rørige ældre medføre radikale ændringer i medarbejdersammensætningen på danske arbejdspladser i de kommende år.

Mens personer på 65 år eller mere kun udgjorde 4 pct. af arbejdsstyrken i 2016, vil hele 10 pct. af de ansatte have passeret de 65 år i 2035. Det forudsiger en prognose udarbejdet af Ældre Sagen på baggrund af Dream-gruppens fremskrivninger, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten mandag.

Læs hele artiklen her: https://www.bt.dk/samfund/i-2035-vil-hver-10.-person-i-arbejde-vaere-over-65-aar