Behovet for rekruttering af kandidater stiger

SENIORVIKAR oplever for tiden en stigende efterspørgsel på dygtige kandidater. Som del af vores ydelser medvirker vi i forbindelse med rekruttering af kandidater til faste jobs (search & selection) til danske virksomheder.

Omfang og procedure:

 1. Jobbeskrivelse på grundlag af en gennemgang og drøftelse med virksomheden.
 1. Udarbejdelse af kravprofil på baggrund af ovenstående analyse. Kravprofilen fastlægger kravene til uddannelse, erhvervserfaring, kvalifikationer, kompetencer og til vigtige personlige egenskaber.
 1. Gennemførelse af rekrutteringsopgaven omfatter fremskaffelse af relevante kandidater til stillingen ved søgning i netværk, i branchen samt i relevante databaser.
 1. Kandidaterne vil blive vurderet på:
  • Egnethed i forhold til stillingen
  • Personlighed
  • Kvalifikationer – faglighed
  • Kompetencer – anvendelse af kvalifikationer
  • Uddannelse
  • Erhvervserfaring
  • Karriere og karriereplaner
  • Referencer
  • Kandidatens syn på og indstilling til de fremtidige muligheder og udfordringer
 1. Afrapporter til virksomheden ved en personlig præsentation af kandidaten og som et supplement en rapportbeskrivelse af de undersøgte forhold jvf. punkt 4. Ligeledes gennemgås den af SENIORVIKARs gennemførte profilanalyse.

Husk, at virksomheder gratis kan oprette et job, som vi så løser som en rekrutteringsopgave, og kandidater kan oprette sig i vores emnedatabase.

God arbejdslyst!