Forretningsetik

Som kandidat og kunde får du professionel og seriøs behandling. Diskretion og fortrolighed er en selvfølge hos os, og vi er underlagt Datatilsynets regler, bekendtgørelser og love vedrørende håndtering af persondata.

SENIORVIKAR viderebringer kun informationer til vores kunder, der har relevans i forbindelse med det aktuelle job eller opgave, og kun efter forudgående aftale mellem kandidat, kunde og SENIORVIKAR.

Vi ser det som en af vores fornemmeste opgaver at sikre, at det ved organisatoriske, ansættelsesmæssige og øvrige HR-konsulentopgaver sikres, at kandidat og kunde betragtes som lige væsentlige interessenter, hvorfor begge parter behandles med den fornødne integritet og respekt.