Seniorer som vækstpotentiale

I stedet for at true med en ældrebyrde, kan den demografiske udvikling gøres til grundlag for økonomisk vækst. I kraft af seniorer som både forbrugere og arbejdskraft. Det fremgår af et baggrundspapir og debatoplæg fra EU Kommissionen. Nok er flere ældre en samfundsmæssig udfordring, men det giver ikke anledning til negativt ladede ord som ældrebyrde. Tværtimod er overskriften “Silver Economy”.

Som udtryk for økonomiske muligheder i kraft af et stigende antal ældre eller seniorer (50+). Baggrundspapiret fremlægges som uforpligtende for EU Kommissionen. Ikke desto mindre samler papiret op på en lang række initiativer og igangværende projekter i EUmed fokus på 50+ i almindelighed og 60+ i særdeleshed.

Læs hele Ole Nørgaard Madsens artikel her.

SENIORVIKAR er i øvrigt beskrevet og nævnt flere gange i EU regi som en del af løsningen på den europæiske demografiske udfordring. Se fx her.

Mangler din virksomhed arbejdskraft med viden, er faring og overblik, så ring/skriv til os allerede i dag på 70238242 eller info@seniorvikar.dk.