Opret dit CV

Opret dit CV i vores GPDR godkendte kandidatdatabase. Det gør du herfra. Hvis du tidligere har oprettet dig i vores emnebank, er dine data slettet i fbm. de nye bestemmelser for håndtering af personfølsomme data.

Alt er slettet, og du skal derfor oprette dig påny.

SENIORVIKAR har etableret samarbejde med en softwarevirksomhed, som leverer emnebank og e-rekruttering.

Vi glæder os til at se dig!

 

 

Antallet af seniorer i arbejde stiger fortsat

I år 2035 vil hver 10. person i arbejde være over 65 år.

Arbejdsstyrken vokser med 250.000 personer frem mod 2035. Heraf vil tre af fire være 65 år eller ældre.

En højere efterløns- og folkepensionsalder vil sammen med en dramatisk stigning i antallet af raske og rørige ældre medføre radikale ændringer i medarbejdersammensætningen på danske arbejdspladser i de kommende år.

Mens personer på 65 år eller mere kun udgjorde 4 pct. af arbejdsstyrken i 2016, vil hele 10 pct. af de ansatte have passeret de 65 år i 2035. Det forudsiger en prognose udarbejdet af Ældre Sagen på baggrund af Dream-gruppens fremskrivninger, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten mandag.

Læs hele artiklen her: https://www.bt.dk/samfund/i-2035-vil-hver-10.-person-i-arbejde-vaere-over-65-aar

 

Seniorer som vækstpotentiale

I stedet for at true med en ældrebyrde, kan den demografiske udvikling gøres til grundlag for økonomisk vækst. I kraft af seniorer som både forbrugere og arbejdskraft. Det fremgår af et baggrundspapir og debatoplæg fra EU Kommissionen. Nok er flere ældre en samfundsmæssig udfordring, men det giver ikke anledning til negativt ladede ord som ældrebyrde. Tværtimod er overskriften “Silver Economy”.

Som udtryk for økonomiske muligheder i kraft af et stigende antal ældre eller seniorer (50+). Baggrundspapiret fremlægges som uforpligtende for EU Kommissionen. Ikke desto mindre samler papiret op på en lang række initiativer og igangværende projekter i EUmed fokus på 50+ i almindelighed og 60+ i særdeleshed.

Læs hele Ole Nørgaard Madsens artikel her.

SENIORVIKAR er i øvrigt beskrevet og nævnt flere gange i EU regi som en del af løsningen på den europæiske demografiske udfordring. Se fx her.

Mangler din virksomhed arbejdskraft med viden, er faring og overblik, så ring/skriv til os allerede i dag på 70238242 eller info@seniorvikar.dk.

Vikararbejde skal tages alvorligt

Fleksibilitet holder seniorerne på arbejdsmarkedet. Derfor skal vikar- og freelancearbejde tages alvorligt.

Et flertal af ansatte mellem 55 og 62 år vil gerne blive længere på arbejdsmarkedet, hvis de har mulighed for at arbejde på deltid. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet. Og det er både en gevinst for arbejdsmarkedet og for den enkelte. Læs hele artiklen her.

Læs også denne artikel fra oktober, hvor kendt økonom siger, om at vi skal tage vikar-og freelancearbejde meget alvorligt på det globale arbejdsmarked.

Kontakt et af vores lokalkontorer, hvis din virksomhed har brug for arbejdskraft med viden, erfaring og overblik.

Vi glæder os til at samarbejde!

Rekruttering (Search & Selection)

Selvom vi hedder SENIORVIKAR, løser vi også Search & Selection opgaver for vores kunder.

Kandidaten bliver vurderet på:

– Egnethed i forhold til stillingen
– Personlighed
– Kvalifikationer – faglighed
– Kompetencer – anvendelse af kvalifikationer – Uddannelse- Erhvervserfaring
– Karriere og karriereplaner
– Referencer
– Kandidatens syn på og indstilling til de fremtidlige muligheder

Vi glæder os til at samarbejde!

Velkommen til den aldersfrie fremtid

Gammel er død, og alder ophævet. I fremtiden lever vi ikke bare længere, men også bedre. Vi giver den gas og holder formen langt op i årene – måske helt til vi takker af som 142-årige. Så at betegne mennesker som gamle, når de har mere end halvdelen af livet tilbage, er jo absurd. Og hvad er gammel også? Min chef Anne Skare Nielsen har altid sagt, at gammel er intet andet end dårlig software – og nu bakker diverse eksperter og forskere hende op. Velkommen til den aldersfrie fremtid!

Læs hele artiklen her: http://futurenavigator.dk/velkommen-til-den-aldersfrie-fremtid/

Det synlige og usynlige jobmarked

Jobmarkedet er generelt kendetegnet ved, at det er opdelt i et synligt marked og et usynligt marked. Det synlige stillingsmarked omfatter opslåede ledige stillinger, der er annoncerede i aviser, i fagblade og på internettet. De fleste har nem adgang til det synlige stillingsmarked, og derfor er der ofte mange ansøgere til hver stilling. Dermed er du i hård konkurrence, når du søger i den del af stillingsmarkedet.

Det usynlige stillingsmarked rummer de stillinger, der ikke er annoncerede eller offentliggjort på anden vis. Enten fordi de ikke er ledige i øjeblikket, måske er stillingen slet ikke beskrevet endnu, eller måske er virksomheden ikke begyndt at rekruttere til stillingen endnu. På det usynlige stillingsmarked finder du også de stillinger, som kun vikarbureauer, rekrutteringsfirmaer og headhuntere kender til.

Undersøgelser viser, at det usynlige stillingsmarked generelt er det største – det er her, de fleste job besættes. Det er med stillingsmarkedet som med et isbjerg – kun toppen er synlig, og langt den største del er usynlig.

Det er en god idé at henvende sig både til det synlige og det usynlige stillingsmarked samtidigt. På den måde giver du dig selv flest muligheder for at komme i betragtning til ledige stillinger.

Værd at huske!

  • Stillingsmarkedet består af det synlige og det usynlige stillingsmarked
  • Det synlige marked består af de synlige stillinger f.eks. på internettet og i aviser
  • Det usynlige marked består af de ”usynlige” stillinger hos f.eks. headhuntere og rekrutteringsfirmaer
  • Det kræver forberedelse, struktur og målrettet indsats at søge job på det usynlige stillingsmarked
  • Der er større chance for at få job på det usynlige marked end det synlige
  • Sandsynligheden for at komme i betragtning til et job stiger, hvis du er aktiv på både det synlige og usynlige stillingsmarked.

 

 

Murer på 80: Jobbet er medicin for mig

Poul-Erik Heyn har været på arbejdsmarkedet i 71 år.

I dag er han 80 år gammel, men trods alderen arbejder han stadig som murer, og det har han ikke tænkt sig at stoppe med.

– Det skal man passe på med, tror jeg. For jeg kender da flere, som er holdt op med at arbejde som 65-70-årige, og der går ikke lang tid, så dør de sgu, siger Poul-Erik Heyn.

Læs hele artiklen her: https://www.dr.dk/levnu/krop/murer-paa-80-aar-jobbet-er-medicin-mig

 

Derfor gør vi det

Samfundet står overfor en stor udfordring omkring den aktuelle demografiske udvikling, hvor den generation, der er ældre bliver større end den generation, der kommer til. Det giver færre personer i den arbejdsduelige alder og herved dårligere vækstmuligheder.

Vi er inspireret og drevet af sagen og vil engagere, mobilisere og involvere virksomheder og seniorer til at give et nap med i arbejdet for at fremme et nuanceret aldersbillede og fortsat sikre seniorer en aktiv karriere.

Vi ved, at de erfaringer, den viden og det overblik, som seniorer gennem livet har tilegnet sig, er guld værd for erhvervslivet. Vi ved også, at mange seniorer brænder for at bruge deres kompetencer på arbejdsmarkedet, men at det kan være svært at få lov til.

Det gør vi noget ved!

Vi sætter fokus på alt det, seniorer kan gøre for dansk erhvervsliv og private husholdninger og skaber grobund for vækst. Mangler din virksomhed erfaren arbejdskraft, din familie en ekstra hånd i dagligdagen eller vil du selv være med, så læs mere her på www.seniorvikar.dk.